УДК 651.3:518.5
В.О. Сацик., Л.М. Маркіна, А.О. Плахотна
Луцький національний технічний університет
E-mail:


РОЛЬ ВИКОНАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ У ФОРМУВАННІ ЗАКОНУ РЕГУЛЮВАННЯ
НА ПРИКЛАДІ ВОДНО-ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ ЗМІШУВАЧА ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СПИРТУ

Проведено аналіз ролі виконавчих механізмів в процесі формування закону регулювання, вибору типу регулятора на прикладі водно - теплового балансу змішувача у спиртовому виробництві. Показано переваги ПІД – регуляторів.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (Сацик, Маркіна 23.11.pdf)Повний текст роботи565 kB

УДК 338.364.4
И.А. Шустова
Белорусский государственный универститет информатики и радиоэлектроники
г. Минск, Республика Беларусь
Е-mail:

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ:
ERP-СИСТЕМЫ

В данной работе проанализированы существующие ERP-системы иностранных и отечественных производителей. Рассмотрены популярные ERP-системы в Республике Беларусь. Детально описаны лидирующие ERP-системы на отечественном рынке и их особенности. В завершение описаны шаги, которые необходимо предпринять, чтобы выбрать наиболее подходящую ERP-систему для определенного предприятия.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (1_Шустова.pdf)Повний текст роботи259 kB

Н.С. Чаков
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
e-mail:

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Н.С.Чаков. Проектный подход к управлению развитием сетей общественного питания. В работе рассмотрены подходы к формированию системы управления развитием сетей общественного питания в рамках проектного подхода, проблемы выбора конкретных действий по снижению воздействия кризисных факторов за счет дискретного развития. В рамках статьи автором раскрыто содержание основных элементов проектного подхода к управлению развитием сетей общественного питания.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (1_Чаков.pdf)Повний текст роботи232 kB

УДК 658:519.86
Т. О. Совик
Житомирський національний агроекологічний університет м. Житомир,
e-mail:

ІСНУЮЧІ МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність даної роботи полягає в тому, що світ постійно розвивається, і створює необхідність одночасного удосконалення всіх видів організацій. Кожне підприємство ставить перед собою ціль відповідати існуючим вимогам, тому в роботі увага зосереджена на можливих способах виконання цієї мети. Важливим об’єктом для досягнення розвитку є система керування організації. Для підвищення ефективності функціонування системи управління проводять її дослідження. В роботі виділяються і описуються основні критерії, за якими слід аналізувати організацію на наявність переваг і недоліків у цій системі, для того, щоб у майбутньому приймати раціональні управлінські рішення з оптимізації підприємства.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (1_Совик.pdf)Повний текст роботи253 kB

УДК 651.3:518.5
В.О. Сацик, А.І. Гарлінський
Луцький національний технічний університет
LTD “Iron Eggs”
E-mail:

ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА СЕРВЕР ФУНКЦІОНУЮЧИХ
ТА НОВОСТВОРЮВАНИХ САЙТІВ НА БАЗІ CMS DRUPAL

В даній роботі представлено шляхи зменшення навантаження на сервер, рекомендовано застосовувати прості метододи (нейтралізації) для функціонуючих сайтів. Вбудовані та додатково встановлені модулі, налаштування конфігурації і обслуговування Drupal та використовуючи різноманітні функції налаштування сервера - гарантовано зменшують навантаження на сервер у новостворюваних сайтів на базі CMS Drupal.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (1_Сацик_Гарлінський.pdf)Повний текст роботи350 kB

УДК 66.041-6: 622.78
В. Й. Лобов, К.В. Лобова
Криворізький національний університет
E-mail:

АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ВИПАЛЮВАННЯ КОТУНІВ НА КОНВЕЄРНІЙ МАШИНІ

Запропоновано спосіб керування процесом випалювання котунів на конвеєрній машині з урахуванням їх якості, що включає керування процесом термічної обробки та газодинамічним режимом шару котунів. Під час виконання технологічних операцій випалу котунів у режимі реального часу проводять експрес-аналіз якості котунів шляхом атомно-емісійної спектроскопії. Здійснюють інфрачервону термографію, за допомогою якої визначають температурне поле шару та вологість котунів в кожній технологічній зоні конвеєрної машини. Виконують оптимальне керування процесом термічного випалювання котунів різного призначення і виготовлених з концентратів різного хімічного складу, ступеня окислення і різними добавками.
Як показали результати досліджень, питомі витрати палива знижуються на 0,3-1,5%, збільшується продуктивність конвеєрної випалювальної машини на 2,5 % і підвищується стійкість технологічного обладнання.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (1_Лобов_Лобова.pdf)Повний текст роботи312 kB