УДК 65.011.56
Л.Ю. Федік
Луцький національний технічний університет
e-mail:

СУЧАСНИЙ СТАН АВТОМАТИЗАЦІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ

У статті викладені стадії розвитку і рівні автоматизації харчових виробництв. Описана характеристика груп галузей харчової промисловості і особливості їх автоматизації. Розглянуті автоматизовані інформаційні системи підприємств нашої і розвинених країн.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (1_Федік.pdf)Повний текст роботи312 kB

УДК 004.4; 004.92
О.А. Сопронюк*, Л.О. Гуменюк*, О.Г. Ханін**
*Луцький національний технічний університет
**Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ЗА ПРИНЦИПОМ “КУБИК-РУБІКА”

В роботі проведено аналіз сучасного арт мистецтва, а саме - складання картин з кубиків-Рубіка, виявлено та вирішено проблеми в даній галузі шляхом створення програмного продукту для автоматизації процесу створення макету з растрових і векторних зображень.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (1_Сопронюк.pdf)Повний текст роботи358 kB

УДК 658.27:574
Сапарбаева Ж.Д.
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
E-mail:

ПOРЯДOК ПРИЗНAНИЯ, OЦEНКИ И УЧEТA OСНOВНЫХ СРEДСТВ НA ПРИМEРE ТOO «ТEХПРOМСУ»

Aннoтaция: Вoпрoсы oцeнки и учeтa oснoвных срeдств являются нaибoлee вaжными при пoдгoтoвкe oтчeтнoсти, сooтвeтствующeй мeждунaрoдным стaндaртaм (МСФO), чтo вызвaнo высoкoй дoлeй oснoвных срeдств в сoстaвe aктивoв для бoльшинствa прeдприятий. Oт прaвильнoй oцeнки и признaния oснoвных срeдств, в кoнeчнoм счeтe, в нaибoльшeй стeпeни зaвисит финaнсoвaя oтчeтнoсть прeдприятий.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (1_Сапарбаева_Ж.pdf)Повний текст роботи320 kB

УДК 651.3:518.5
А.С. Овчаренко
Дніпровський Національний Університет імені Олеся Гончара
E-mail:

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ДОДАТКУ

В даній роботі розроблено новий веб-додаток на базі ASP.NET (C#/MSSql) для тестування знань, яке дає можливість створювати тести, редагувати, проходити тести і аналізувати результати учасників в режимі реального часу через глобальну мережу Інтернет.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (1_Овчаренко_АС.pdf)Повний текст роботи541 kB

УДК 620.193.1
Т.В. Несветайло
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
E-mail:

О НЕОБХОДИМОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НКТ

В данiй роботi розглянута актуальна проблема нафтогазової галузі - необхідність своєчасного виявлення відхилень від прямолінійності насосно-компресорних труб, підвищення якості труб. Відомо, що брак на виробництві може привести до зриву термінів замовлень, простою устаткування, упущених продажів, в цілому до зниження прибутку і енергоефективності підприємства. В роботi розглянуті вимоги, що пред\\\'являються до труб, проаналізовані основні види відмов, обгрунтована необхідність своєчасного контролю прямолінійності труб, а також представлений скомпонованное і конструктивно допрацьований новий пристрій по виміру кривизни.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (1_Несветайло_ТВ.pdf)Повний текст роботи353 kB

УДК 519.683.8
С.І. Намчук, О.А. Аверьянова
Національний технічний університет України \\\"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
E-mail:

АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

На сьогоднішній день у світі є дуже поширеним явище переведення паперового документообігу медичних закладів у електронний, що отримало назву електронна медицина. Електронна медицина — діяльність з використанням електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров\\\'я та забезпечення оперативного доступу медичних працівників та пацієнтів до них. Термін е-медицина включає в себе широкий спектр послуг та систем, які знаходяться на перетині медицини/охорони здоров\\\'я та інформаційних технологій.
У даній роботі розглянуто основні цілі, принципи, моделі побудови електронної системи охорони здоров’я на державному рівні, розглянуто мінімальний життєздатний продукт (MVP) для автоматизації документообігу та процесів взаємодії у сфері охорони здоров’я.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (1_Намчук_С.pdf)Повний текст роботи310 kB