УДК 004.7.052:004.414.2

Н.М. Якимчук, Л.М. Маркіна

Луцький національний технічний університет

E-mail:   

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДАНИХ ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

В роботі розглядаються питання оперативної діагностики особливостей телекомунікаційних мереж, що важливі для підвищення якості передачі інформації. Проаналізовано параметри мережі для вирішення завдань мережевого адміністрування, моніторингу мережевого устаткування, виявлення аномальної поведінки чи збоїв в роботі системи. Розглядаються способи  отримання статистичних оцінок параметрів мережі, засновані на використанні методів регресійно-кореляційного аналізу. Визначено критерії відбору параметрів регресійно-кореляційного аналізу. 

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Якимчук_Н_М.pdf)Повний текст роботи341 kB

УДК 611:159
А.В. Фёдоров
Брестский государственный технический университет
E-mail:

СПЕЦИФИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЛУЖБ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ (СУКП) ПРЕДПРИЯТИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

В данной статье рассматриваются специфика, основные тенденции, проблемы развития служб управления качеством продукции (СУКП) предприятий, а также современные подходы и тренды к организации этих служб и систем управления качеством.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Фёдоров_А_В.pdf)Повний текст роботи304 kB

УДК 651.3:518.5
М.Б. Стоянова, А.А. Григорова
Херсонський національний технічний університет
E-mail:

ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА АКЦІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

В даній роботі проаналізовано основні принципи формування цін на акції, проведено теоретичне та методичне дослідження побудови штучної нейронної мережі, розглянуті основні елементи її архітектури, особливості етапів її формування, обґрунтована актуальність застосування нейронної мережі для прогнозування цін на акції, розглядається фінансова діяльність холдингу Alphabet Inc., види акцій, що представлені на фондовому ринку цією компанією, проведений фундаментальний аналіз цін на акції та технічний у вигляді побудови нейронної мережі у середовищі MATLAB, її тренування та розробки прогнозу на майбутній період, а також аналіз отриманих результатів.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Стоянова_М_Б.pdf)Повний текст роботи695 kB

УДК 66.048.3.069.833
Д.О. Смольская, Д.В. Подлесных, А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко
Волгоградский государственный технический университет
Волгоград
E-mail:

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАСАДКИ С ПОВЫШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТЕПЛО-МАССООБМЕНА

Д.О. Смольская, Д.В. Подлесных, А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко. Экспериментальные исследования насадки с повышенной поверхностью тепло-массообмена.Представлены результаты экспериментального исследования разработанной насадки, сравнение гидравлического сопротивления сухой и орошаемой насадки с существующими аналогами, оценка погрешностей опыта, проведение корреляционного и регрессионного анализов. В ходе проведения серии экспериментальных опытов были получены значения гидравлического сопротивления сухих и орошаемых насадок, удерживающая способность насадок.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Смольская_Д_О.pdf)Повний текст роботи394 kB

УДК 581.5+574.4
В.О. Сацик
Луцький національний технічний університет
E-mail:

ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ SUKROS РОСТУ ЕКОСИСТЕМ

В даній статті представлена розроблена модель росту екосистем на прикладі ярої пшениці. Cередовище розробки програмного забезпечення Borland Delphi 7.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Сацик.pdf)Повний текст роботи770 kB

УДК 004.896
О.И. Пронина
Государственное высшее учебное заведение «Приазовский государственный технический университет» г. Мариуполь, Украина
E-mail:

МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЕЗДКИ И СРАВНЕНИЕ ЕЕ С ПРОТОТИПОМ

В работе представлена модель индивидуальной городской поездки (такси) с учетом всех ключевых признаков, а также ее сопоставление с прототипом оптимальной поездки.
Оптимальность поездки определяется путем сравнения текущей поездки с прототипом, описание которого представлено параметрической записью. Нахождение близости между классом текущей поездки и оптимальной происходит с использованием обобщенного относительного расстояния Хэмминга.
Расстояние Хэмминга для каждой ситуации позволяет оценить близость текущей ситуации и классифицировать ее относительно оптимальной поездки. Разработанная модель индивидуальной городской поездки предназначена для использования в системах принятия решений для выбора оптимальной поездки. Данное решение позволяет сократит время выбора и упростить работу для клиента (пользователя).

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Пронина_О_И.pdf)Повний текст роботи318 kB