УДК 681.5:62-83
В.В. Осадчий, О.С. Назарова, М.О. Олєйніков
Національний університет «Запорізька політехніка»
E-mail: , ,

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ДВОМАСОВИМ ПОЗИЦІЙНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Безперервне вдосконалення технологічних процесів призводить до необхідності розробки машин і агрегатів, до яких пред\\\'являються нові вимоги щодо експлуатаційних характеристик. Необхідність регулювання положення виконавчих позиційних механізмів виникає в підйомно-транспортних машинах, верстатах, маніпуляторах і металургійних агрегатах. Основна вимога, яка пред\\\'являється до досліджуваних електроприводів, полягає в забезпеченні необхідної точності установки механізму в задану точку простору та в забезпеченні необхідного характеру руху робочого органу. Це робить актуальним завдання розробки та оптимізації систем автоматичного керування механізмами позиціювання.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Osadchiy.pdf)Повний текст роботи1083 kB

УДК 519.682.6
Мельник Я.Ю., Сікорський Я.С., Стасюк Д.А., Маркіна Л.М.
Луцький НТУ
E-mail: , ,

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧАХ

Мельник Я.Ю., Сікорський Я.С., Стасюк Д.А., Маркіна Л.М. Використання комп’ютерних технологій в оптимізаційних задачах. В даній роботі розглянуто важливість використання оптимізації, її основні етапи та навели результати проведених розрахунків з використанням комп’ютерних технологій, а також визначили їх переваги.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Melnik.pdf)Повний текст роботи1330 kB

УДК 519.711; 621.313
В.В. Лишук, М.М. Євсюк
Луцький національний технічний університет


МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМ АВТОМАТИКИ


У статті пропонуються особливості побудови математичної моделі електротехнічного при-строю на прикладі однофазного трансформатора. Її відмінність від традиційних моделей полягає в тому, що диференціальні рівняння електромагнітного стану відносять до методів часової області, а також у поданні цих рівнянь в нормальній формі Коші, що усуває операцію числового обертання матриці ко嬬фі¬ці¬єн¬тів на кожному кроці інтегрування. Рівняння дають змогу описати такі складні процеси як насичення сталі магнітопроводу та врахування потоків розсіяння. Саме так можна по-бу¬ду¬ва¬ти адекватні фізичному процесу математичні моделі, які оперують реальними фі¬зичними величинами.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Lyshuk.pdf)Повний текст роботи531 kB

УДК 004.7.052:004.414.2

Н.М. Якимчук, Л.М. Маркіна

Луцький національний технічний університет

E-mail:   

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДАНИХ ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

В роботі розглядаються питання оперативної діагностики особливостей телекомунікаційних мереж, що важливі для підвищення якості передачі інформації. Проаналізовано параметри мережі для вирішення завдань мережевого адміністрування, моніторингу мережевого устаткування, виявлення аномальної поведінки чи збоїв в роботі системи. Розглядаються способи  отримання статистичних оцінок параметрів мережі, засновані на використанні методів регресійно-кореляційного аналізу. Визначено критерії відбору параметрів регресійно-кореляційного аналізу. 

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Якимчук_Н_М.pdf)Повний текст роботи341 kB

УДК 611:159
А.В. Фёдоров
Брестский государственный технический университет
E-mail:

СПЕЦИФИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЛУЖБ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ (СУКП) ПРЕДПРИЯТИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

В данной статье рассматриваются специфика, основные тенденции, проблемы развития служб управления качеством продукции (СУКП) предприятий, а также современные подходы и тренды к организации этих служб и систем управления качеством.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Фёдоров_А_В.pdf)Повний текст роботи304 kB

УДК 651.3:518.5
М.Б. Стоянова, А.А. Григорова
Херсонський національний технічний університет
E-mail:

ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА АКЦІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

В даній роботі проаналізовано основні принципи формування цін на акції, проведено теоретичне та методичне дослідження побудови штучної нейронної мережі, розглянуті основні елементи її архітектури, особливості етапів її формування, обґрунтована актуальність застосування нейронної мережі для прогнозування цін на акції, розглядається фінансова діяльність холдингу Alphabet Inc., види акцій, що представлені на фондовому ринку цією компанією, проведений фундаментальний аналіз цін на акції та технічний у вигляді побудови нейронної мережі у середовищі MATLAB, її тренування та розробки прогнозу на майбутній період, а також аналіз отриманих результатів.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Стоянова_М_Б.pdf)Повний текст роботи695 kB