УДК 332.14
Соколова М.Л.
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), Владимир, Россия
E-mail:

АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

М. Л. Соколова. Аналіз математичних моделей і методів дослідження міжрегіональної інтеграції. В роботі розкриті теоретичні основи та основні характеристики міжрегіональної економічної інтеграції, проведений короткий аналіз існуючих математичних моделей і методів дослідження регіональної інтеграції. На основі дослідження обрані найбільш підходящі методи, здатні забезпечити необхідну якість рішення. У подальшому планується розробити алгоритми перевірки роботи обраних методів.
Ключові слова: міжрегіональна інтеграція, аналіз методів, нейронні мережі, графи, кластеризація.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Соколова.pdf)Повний текст роботи278 kB

УДК 681.121.89.082.4
В.І. Роман, Ф.Д. Матіко
Національний університет «Львівська політехніка», Львів
E-mail: ,

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ CFD-МОДЕЛЮВАННЯ НА ТОЧНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ В УЛЬТРАЗВУКОВИХ ВИТРАТОМІРАХ

В даній роботі авторами запропоновано за критерій ефективності CFD-моделювання приймати відносну похибку відтворення масової витрати в перерізі тривимірного макету вимірювального трубопроводу (в якому побудовано акустичні канали ультразвукового витратоміра). Також, досліджено вплив на точність відтворення газодинамічних явищ в тривимірному макеті вимірювального трубопроводу (в ультразвуковому витратомірі) різноманітних параметрів CFD-моделювання. За результатами цих досліджень окреслено достатній і необхідний діапазон значень параметрів CFD-моделювання для ефективного дослідження ультразвукових витратомірів в умовах обмежень по часу та потужності комп’ютера.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Роман.pdf)Повний текст роботи506 kB

УДК 536.255
С.И. Петров, А.О. Давидовский
Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники, г. Минск,
Республика Беларусь.
E-mail:

ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ СТРУКТУРАХ

В данной работе рассмотрены математическое описание тепловых процессов. Их можно классифицировать на прямые задачи и обратные задачи. Методы, используемые для решения прямых задач можно разделить на экспериментальные (физические) и математические.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Петров.pdf)Повний текст роботи327 kB

УДК 651.3:518.5
Л.Ю. Федік, М.О. Петраш
Луцький національний технічний університет
E-mail:

ДО РОЗРОБКИ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ
ПІД ЧАС СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

Л.Ю. Федік, М.О. Петраш. До розробки імітаційної моделі процесів теплопереносу під час сушіння пиломатеріалів
У даній статті розглянуті особливості процесу сушіння пиломатеріалів. Описана схема камерної конвективної сушарки. Обгрунтована доцільність використання імітаційного моделювання процесу сушіння пиломатеріалів і його програмна реалізація.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Петраш.pdf)Повний текст роботи270 kB

УДК 669.162.1
Мных А. С., к.т.н., доцент
Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье, Украина;
Email:

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА СПЕКАНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ШИХТЫ ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СЛОЯ

С целью формирования оптимальной структуры слоя шихты подготовленной к спеканию, предложен алгоритм управления загрузочным устройством агломерационной машины. Реализовано численное решение оптимизационной задачи.
Проанализировано влияние условий формирования слоя шихты на тепловой режим и производительность процесса агломерации. Приведены результаты активного эксперимента со спеканием агломерата.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Мных.pdf)Повний текст роботи448 kB

УДК 000.4.383.4
О.Л. Мельничук, Л.Ю. Федік
Луцький національний технічний університет
E-mail:

МОДЕЛЬ РУХУ РУКИ МАНІПУЛЯТОРА

У роботі описана автоматизація виробництва як одна з основний частин підвищення ефективності і якості продукції, що випускається. Розглянутий один із засобів звільнення людини від монотонної роботи – маніпулятор. Розроблена Simulink-модель руки маніпулятора та модель імітації руху руки маніпулятора. А також представлена робота системи керування поворотом руки маніпулятора з початкової позиції.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Мельничук_Федик.pdf)Повний текст роботи373 kB