УДК 519.6
О.М. Решетило, І.І. Сушко, А.О. Решетило
Луцький національний технічний університет
E-mail:

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНОЮ ПІДВІСКОЮ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ

На базі плати Arduino Uno розроблена автоматизована система керування пневматичною підвіскою легкового автомобіля, яка дозволить покращити не тільки комфорт для водія та пасажирів, але й аеродинамічні показники руху автомобіля на різних типах дорожного покриття, зменшити витрати палива та кількість шкідливих викидів в навколишнє середовище.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (4_Reshetylo.pdf)Повний текст роботи3867 kB

УДК 651.3:518.5
Назарова О.С., Осадчий В.В., Брилистий В.В.
Національний університет «Запорізька політехніка»
E-mail: , ,

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЧОТИРИПРИВОДНОЇ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Одним з основних завдань розвитку електричного транспортного засобу є збільшення пробігу без підзарядки і поліпшення показників керованості і маневреності, а також безпеки пасажирів і умов перевезення вантажу. Збільшення пробігу може бути досягнуто як за рахунок вдосконалення акумуляторної батареї, так і шляхом підвищення енергоефективності електроприводу. Метою роботи є підвищення керованості транспортного засобу шляхом застосування чотириприводної установки, що дозволяє перерозподіляти крутний момент між приводними колесами. Проаналізовано тенденції розвитку сучасних електромобілів. На підставі проведеного аналізу, доведено доцільність застосування чотириприводної силової установки в сучасному електромобілі і розробки для даного типу силової установки системи автоматичного керування розподілом крутного моменту.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (4_Nazarova.pdf)Повний текст роботи969 kB

УДК 656.1
К.І. Гулакова, М.Ф. Мормуль
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
E-mail:

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ


В даній роботі через аналіз функцій і цілей сучасної транспортної логістики було розглянуто основні проблеми та засоби оптимізації процесів цієї галузі. Для покращення нинішньої ситуації перевезень були наведені транспортні програми, які допомагають оптимізувати завантаження транспорту, обробляти замовлення, контролювати пробіг і скорочувати витрати на перевезення. На прикладі TMS (Transport Management System) та FMS (Fleet Management System) розглянуто новітні технології з управління транспортним підприємством і заходи щодо покращення ситуації логістики у транспортній сфері.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (4_Gulakova.pdf)Повний текст роботи689 kB

УДК 656.1/.5; 004
Д.Г. Бондаренко, Ф.М. Цивільський
Міністерство освіти і науки України
Херсонський національний технічний університет
E-mail:

Особливості використання сервісів для відстежування маршрутів та зупинок громадського транспорту.

В даній роботі досліджено найпоширеніші українські та закордонні сервіси по відстеженню громадського транспорту. Визначені та порівняні особливості сервісів з даної тематики, вказані головні відмінності та територіальне охоплення. Найбільша увага була спрямована сервісу EasyWay – установлені певні недоліки, існуючі проблеми, та деякі рекомендації для їх врегулювання. Сервіс EasyWay в ході дослідження виявився найбільш затребуваним населенням, за рахунок найбільшого охоплення кількості міст, чим у схожих українських сервісів. В ході дослідження виявилося, що сервіс EasyWay не є досконалим, так як в ньому відсутні деякі важливі функції ПЗ для комфортного користування певної категорії людей та подібні сервіси не мають адміністративної відповідальності.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (4_Bondarenko.pdf)Повний текст роботи738 kB

УДК 004.9:621.822.6
Е.О. Тютюнник
Запорізький національний технічний університет
E-mail:

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІАГНОСТУВАННІ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ

В роботі проаналізовані методи, процеси організації і роботи для діагностування систем газотурбінних двигунів. Системи діагностування дають змогу проводити експрес-діагностування відхилення технічного стану двигуна від нормального і стежити за ступенем розвитку дефектів. Системи діагностування можуть бути використані при проектуванні перспективних систем управління силових установок сучасних літальних апаратів для аналізу і діагностування станів деталей і вузлів газотурбінних двигунів.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (4_Тютюнник Едуард.pdf)Повний текст роботи245 kB

УДК 621.793/795, УДК 629.9, УДК 629.083
Сакно О.П.1, Лукічов О.В., Лисий О.В.2, Козлов О.О.1, Ільченко А.В.1, Савенко Д.В.1
1 ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро
2 Військова Академія, м. Одеса
Е-mail:

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ АВТОМОБІЛЯ

В даній роботі розроблено підхід до забезпечення надійності автомобіля на базі функціонально-орієнтованих технологій, що дозволяють повністю адаптувати вироби при виготовленні до особливостей їх експлуатації автомобіля (технологічна система), забезпечити заданий, необхідний або граничний експлуатаційний потенціал. Надані основні принципи створення функціонально-орієнтованого підходу (ФОП). Надані три основні етапи синтезу ФОП для реалізації, що постійно здійснюються на етапі експлуатації та при функціонуванні системи ТОіР автомобіля.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (4_Сакно_О_Лукічов_О.pdf)Повний текст роботи269 kB