УДК 681.5
П. Б. Вовк, О.А. Великий
Технічний коледж Луцького національного технічного університету
E-mail: ,

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ, АВТОМАТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ

У статті розглядаються перспективи застосування технологій автоматизованого контролю для розв`язання завдань діагностування об’єктів комп’ютерної техніки. Формулюється проблема, що стримує розробку систем технічного обслуговування об’єктів комп’ютерної техніки нового покоління.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (5_Vovk.pdf)Повний текст роботи408 kB

УДК 004.716
Новицкий В. Ю., ас. Мордик А.А.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
e-mail:

ПРОЦЕДУРА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ В СЕТЕВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

В данной работе было выполнено процедуру модели прогнозирования цепей в сетевой вычислительной среде. Было исследовано работу процессора компьютера и смоделировано его ход действий при его работе. Предсказано доступность, надежность работы процессора компьютера.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (5_Новицький_В_Ю.pdf)Повний текст роботи329 kB

УДК 621.391.18
Д.А. Мирошніков, В.С. Димов
Херсонський національний технічний університет
E-mail: ,

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ
БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ

Проведено аналіз наявних методів і способів захисту точок бездротового доступу які відносяться до стандарту IEEE 802.11 (Wi-Fi). Було оглянуто вразливості які в них присутні. Розглянуто сучасні методи атак на бездротові точки доступу та перехоплення даних в них. Розроблено вимоги до налаштувань бездротових мереж стандарту IEEE 802.11 які потрібні для створення комплекса протидії зловмисникам. В даний час існують різні способи захисту Wi Fi мереж які були розглянуті в даній статті і опираючись на які було розроблено сучасний та актуальний комплекс наявних методів для забезпечення максимального захисту бездротових точок доступу Wi-Fi.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (5_Дымов_ВС.pdf)Повний текст роботи314 kB

УДК 621.3
А.М. Оробинский, Н.С. Курин
Военная академия РВСН им. Петра Великого(филиал в г. Серпухов, Московской области, Россия)
E-mail:

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Представлена математическая модель технического ресурса силового трансформатора систем электроснабжения на основе тепловых процессов, которая позволяет оценить фактический сработанный ресурс силового трансформатора на любом этапе эксплуатации. Предложена структура и принцип действия устройства, позволяющего осуществлять диагностику и мониторинг технического состояния трансформатора в рамках концепции управления эксплуатацией электрооборудования по фактическому техническому состоянию.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (5_Оробинский_АМ_Курин_НС.pdf)Повний текст роботи256 kB

УДК 004.04
В.О. Люсік
Любешівський технічний коледж Луцького НТУ
E-mail:

ОПТИЧНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ

В.О. Люсік Оптична обробка інформації. В даній роботі описуються сучасні проблеми телекомунікаційних систем пов’язаних з тимчасовою затримкою при перетворенні світлових сигналів в електричні сигнали і навпаки та можливий шлях розв’язання цієї проблеми шляхом використання пристроїв, що реалізують повністю оптичну обробку сигналів та інформації. А також можливі перспективи які відкриваються для розвитку систем які потребують передачі великих об’ємів інформації.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (5_Люсік_ВО.pdf)Повний текст роботи345 kB

УДК 519.711; 621.313
В.В. Лишук, М.М. Євсюк
Луцький національний технічний університет

РІВНЯННЯ ДАВАЧА КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ

У статті пропонуються особливості побудови рівнянь електромеханічних пристроїв на прикладі давача кутової швидкості. Їх відмінність від традиційних полягає в тому, що диференціальні рівняння електромеханічного стану відносять до методів часової області, а також у поданні цих рівнянь в нормальній формі Коші, що усуває операцію числового обертання матриці ко嬬фі¬ці¬єн¬тів на кожному кроці інтегрування. Рівняння дають змогу описати такі складні процеси як насичення сталі магнітопроводу, механічний обертовий рух тощо. Саме так можна по¬бу¬ду¬ва¬ти адекватні фізичному процесу математичні моделі, які оперують реальними фі¬зичними величинами.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (5_Лишук.pdf)Повний текст роботи279 kB