УДК 651.3:518.5
О.Д. Дятел
Державний університет “Житомирська політехніка”
E-mail:

КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ АУТСОРСИНГУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ


В даній роботі проаналізовано переваги та недоліки аутсорсингу. Наведено результати аналізу досвіду світових компаній, які віддавали свої проекти на аутсорсинг або які безпосередньо надавали послуги аутсорсингу. Розглянуті випадки, коли саме слід віддавати проекти сторонньому підряднику. Встановлені критерії прийняття рішення передачі розробки програмного забезпечення на аутсорсинг. Результати досліджень дозволяють оптимізувати прийняття важливих управлінських рішень, визначати функцій компанії, що слід віддавати на аутсорсинг, правильно обирати постачальника послуг та зменшити пов’язані з цим ризики.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (6_Dyatel.pdf)Повний текст роботи453 kB

УДК 658.5: 338.3
Юрченко С.С.
Харківський національний університет радіоелектроніки
E-mail:

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПЛАНУ ДІЙ ДЛЯ ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА

З плином часу людство постійно ускладнювало та збільшувало розміри своїх соціальних, політичних, економічних та інших систем. Так що питання, про ефективні способи керування такими структурами на сьогодні є дуже важливим. Існує дуже багато обмежень та умов для прийняття правильного рішення в тій або в іншій ситуації. На щастя для рішення цієї задачі ми можемо звернутися до математики та теорії прийняття рішень.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (6_Юрченко_С_С.pdf)Повний текст роботи296 kB

УДК 005.8:316.422
М.В. Сидорук, С.І. Сербіна
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
E-mail:

МЕТОДИКА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

У даній роботі розглядається застосування принципів управління проектами для поліпшення бізнес-процесів. Проаналізовано стандарти (IPMA, PMBOK, PRINCE2), методології (IDEF, DFD, WFD, ABC), функціональні моделі («як є», «як повинно бути», «як є / як повинно бути») і інструменти (All Fusion Process Modeler, All Fusion Component Modeler, Rational Rose, Microsoft Visio, ARIS). Цей комплекс покликаний допомогти керівникам проектів на кожному етапі вдосконалення бізнес-процесів. Описаний метод дозволить підвищити ефективність внутрішніх процесів і уникнути негативних наслідків у разі зміни бізнес-процесів підприємства.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (6_Сидорук_М.pdf)Повний текст роботи213 kB

УДК 658.64
Рудковський Олександр Володимирович
Хмельницький економічний університет
e-mail:
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1551-7865

ПРОТИДІЯ ЗОВНІШНІМ ТА ВНУТРІШНІМ ЗАГРОЗАМ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

В даній роботі розглянуто питання протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам корпоративної безпеки підприємств харчової галузі

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (6_Рудковський.pdf)Повний текст роботи238 kB

УДК 330.163
А.А. Анкудович, О.Н. Пекарь
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь
Е-mail: ,

ПРОЦЕСС АВТОМАТИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ


А.А. Анкудович, О.Н. Пекарь Процесс автоматизации и эффективности распределения. Актуальность работы обосновывается тем, что распределение товаров или благ между потребителями является одним из ключевых факторов эффективного функционирования предприятия. И для максимального удовлетворения всех потребностей необходимо контролировать данный процесс. Это позволит избежать недостатка в продукте у потребителя, переизбытка его на складах предприятия. Включение мероприятий по процессам автоматизации в комплексе улучшит функционирование предприятия. Авторами работы была рассмотрена оценка согласно методике Парета достаточно точно позволяет произвести расчеты и оценить ситуацию.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (6_Пекарь_О.pdf)Повний текст роботи296 kB

УДК 654.01
О.С. Лузанова
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
E-mail:

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

В даній роботі розглядаються студентське самоврядування та студентське наукове товариство, як специфічні проекти освітніх організацій. Висвітлено необхідність створення студентського самоврядування та студентського наукового товариства та проблеми фінансування цих організацій. Розглянуто джерела та проблеми фінансування студентського самоврядування та студентського наукового товариства.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (6_Лузанова_ОС.pdf)Повний текст роботи260 kB