Перелік авторів, категорій і тем їх доповідей
Автор (автори)
Категорія
Доповідь
В.В. Довнар, Е.В. Довнар Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: CRM-СИСТЕМА В ВИДЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА NORBIT4EDU
Ю.С. Мацегора Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОГЛЯД ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ, МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА БІОСТАТИСТИКИ ДЗ «ЛДМУ»
М.О. Моїсеєнко Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
О.О. Мордик Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва АВТОМАТИЗАЦІЯ АВТОМИЙНОГО КОМПЛЕКСУ САМООБСЛУГОВУВАННЯ
Мороз С.А., Петрук О.В., Петрук І.В. Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ
Л.В.Назарчук Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ
С.І. Намчук, О.А. Аверьянова Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Т.В. Несветайло Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва О НЕОБХОДИМОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НКТ
А.С. Овчаренко Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ДОДАТКУ
Сапарбаева Ж.Д. Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва ПOРЯДOК ПРИЗНAНИЯ, OЦEНКИ И УЧEТA OСНOВНЫХ СРEДСТВ НA ПРИМEРE ТOO «ТEХПРOМСУ»
О.А. Сопронюк, Л.О. Гуменюк, О.Г. Ханін Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ЗА ПРИНЦИПОМ “КУБИК-РУБІКА”
Л.Ю. Федік Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва СУЧАСНИЙ СТАН АВТОМАТИЗАЦІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ
V. Yevsieiev, V.Volobuiev, V. Saliieva Моделювання та оптимізація систем управління ANALYSIS AND MODELING DESIGN OF PROTOTYPES OF THE LIMBS OF ZOOMORPHIC ROBOT
Беляева М.Б. Моделювання та оптимізація систем управління ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРРИНГОВОЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА БАНКА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
М.А. Бурцев Моделювання та оптимізація систем управління ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВИХ НЕЧІТКОГО ОПИСУ КРИТЕРІЇВ ТА МЕЖ ВИМОГ
Д. В. Гододов Моделювання та оптимізація систем управління СЕГМЕНТАЦІЯ ПОМОЛЬНИХ КУЛЬ НА ЗОБРАЖЕННІ
Г.О. Димова Моделювання та оптимізація систем управління ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ТА СТІЙКОСТІ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ
О. О. Закордонець, В. В. Лотиш Моделювання та оптимізація систем управління МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ В ПРОГРАМІ SUMO ЗАСОБАМИ МОВИ PYTHON
M. Zakharova Моделювання та оптимізація систем управління DEEP LEARNING FOR AUTOMATED OBJECT DETECTION IN AERIAL IMAGERY
В.В. Клименко, Д.О. Котов, К.М. Мельник Моделювання та оптимізація систем управління АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМ PILOTDRIVE ТА C-PILOT
В.К. Шешолко. А.А. Виноградова, А.Д. Краинская Моделювання та оптимізація систем управління ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
В.Б.Кропивницька Моделювання та оптимізація систем управління ОЦІНКИ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОМЕНТУ НА ВАЛІ ЕЛЕКТРОБУРА ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ
О.С. Назарова, С.С. Шульженко Моделювання та оптимізація систем управління ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЛІФТА З УРАХУВАННЯМ СТУПЕНЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ЙОГО КАБІНИ
А. П. Нечипорук, В. В. Лотиш Моделювання та оптимізація систем управління ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМУ FISH SCHOOL SEARCH ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
Осипова Д. Ю., Мовсесян Я.С. Моделювання та оптимізація систем управління АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
Очкасов А.Б., Гришечкина Т.С., Очеретнюк М.В. Моделювання та оптимізація систем управління ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛОКОМОТИВОВ
Д.В. Подлесных, Д.О. Смольская, А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко Моделювання та оптимізація систем управління РАСЧЕТ ДИСПЕРСИИ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ В ОТСУТСТВИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОПЫТОВ
О.И. Пронина Моделювання та оптимізація систем управління МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЕЗДКИ И СРАВНЕНИЕ ЕЕ С ПРОТОТИПОМ
В.О. Сацик Моделювання та оптимізація систем управління ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ SUKROS РОСТУ ЕКОСИСТЕМ
Д.О. Смольская, Д.В. Подлесных, А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко Моделювання та оптимізація систем управління ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАСАДКИ С ПОВЫШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТЕПЛО-МАССООБМЕНА
М.Б. Стоянова, А.А. Григорова Моделювання та оптимізація систем управління ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА АКЦІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
А.В. Фёдоров Моделювання та оптимізація систем управління СПЕЦИФИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЛУЖБ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ (СУКП) ПРЕДПРИЯТИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Н.М. Якимчук, Л.М. Маркіна Моделювання та оптимізація систем управління КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДАНИХ ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
В.М. Коблинський, А.В. Солтанов Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій ІНЕРЦІЙНА СИСТЕМА “MOTION CAPTURE”
Приснюк Р.А. Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ WEB-САЙТІВ
С.М. Романов Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій ЗНАЧИМІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ANDROID ДОДАТКІВ
K.В. Ружицька Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЕСТУВАННЯ QT ДОДАТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ SQUISH ТА PYTHON
Терлецький Т.В., Корольова А.Г. Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ВІДНОВЛЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ЗАПАСІВ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
Г.М. Голуб, О.С. Гайденко Автоматика та автоматизація на транспорті. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
А.В. Кисілюк, О.М. Решетило Автоматика та автоматизація на транспорті. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПАСАЖИРОПОТОКУ В ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
Т.М. Колеснікова, А.В. Калюжна Автоматика та автоматизація на транспорті. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОГЛЯДУ МЕТОДІВ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ НА РЕЖИМАХ ЧАСТКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ
И.Ю. Куверин, А.С. Денисов Автоматика та автоматизація на транспорті. ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА PROTEUS ПРИ ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ РАБОТЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA 644 В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Д.С. Альбота, О.М. Решетило, В.В. Токарчук Автоматика та автоматизація на транспорті. КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЗНЯТТЯ ПАРАМЕТРІВ З АВТОМОБІЛЯ "ТАВРІЯ-НОВА"
Сакно О.П., Лукічов О.В., Лисий О.В., Козлов О.О., Ільченко А.В., Савенко Д.В. Автоматика та автоматизація на транспорті. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ АВТОМОБІЛЯ
Е.О. Тютюнник Автоматика та автоматизація на транспорті. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІАГНОСТУВАННІ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ
Заблоцький В.Ю., Юзвик І.В. Автоматика в електроніці та телекомунікаціях АНАЛІЗ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕМЕНТАХ ПЕЛЬТЬЄ
В.В. Лишук, М.М. Євсюк Автоматика в електроніці та телекомунікаціях РІВНЯННЯ ДАВАЧА КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ
В.О. Люсік Автоматика в електроніці та телекомунікаціях ОПТИЧНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
А.М. Оробинский, Н.С. Курин Автоматика в електроніці та телекомунікаціях АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
А.А. Анкудович, О.Н. Пекарь Управління проектами УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: КОНЦЕПЦИЯ CSRP
Е.В. Довнар, В.В. Довнар Управління проектами ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: ТЕХНОЛОГИЯ BIM
О.С. Лузанова Управління проектами ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
А.А. Анкудович, О.Н. Пекарь Управління проектами ПРОЦЕСС АВТОМАТИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Рудковський Олександр Володимирович Управління проектами ПРОТИДІЯ ЗОВНІШНІМ ТА ВНУТРІШНІМ ЗАГРОЗАМ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ
М.В. Сидорук, С.І. Сербіна Управління проектами МЕТОДИКА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Юрченко С.С. Управління проектами ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПЛАНУ ДІЙ ДЛЯ ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Д.А. Мирошніков, В.С. Димов Автоматика в електроніці та телекомунікаціях ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ
Новицкий В. Ю., Мордик А.А. Автоматика в електроніці та телекомунікаціях ПРОЦЕДУРА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ В СЕТЕВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Показано сторінок з
К-ть записів на сторінку