Перелік авторів, категорій і тем їх доповідей
Автор (автори)
Категорія
Доповідь
О.Д. Дятел Управління проектами КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ АУТСОРСИНГУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
П. Б. Вовк, О.А. Великий Автоматика в електроніці та телекомунікаціях СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ, АВТОМАТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ
О.М. Решетило, І.І. Сушко, А.О. Решетило Автоматика та автоматизація на транспорті АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНОЮ ПІДВІСКОЮ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ
Назарова О.С., Осадчий В.В., Брилистий В.В. Автоматика та автоматизація на транспорті ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЧОТИРИПРИВОДНОЇ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
К.І. Гулакова, М.Ф. Мормуль Автоматика та автоматизація на транспорті АВТОМАТИЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ
Д.Г. Бондаренко, Ф.М. Цивільський Автоматика та автоматизація на транспорті Особливості використання сервісів для відстежування маршрутів та зупинок громадського транспорту
Х. Ю. Ящук Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОДУКЦІЇ
А.О. Франчук, П. В. Саварин Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій 3D-ТУРИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
Стратійчук І.А. Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В.О. Мусієнко, О.М. Артюшенко, Ф.М. Цивільський Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій ВИКОРИСТАННЯ BYOD ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Ю.В. Коваль, Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський, Р.М. Бойко, О.О. Шипулін Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій ПРО РОЛЬ, МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
М. С. Кальковець, Л. В. Ляснік, С. М. Рудинець Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій ДО ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ З УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
О.І. Ілюшик, П.В. Саварин Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
В.В. Глас, Т.Г. Полухтович Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
О.С. Воробей, Т.Г. Полухтович Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій ДІЛОВІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
А.В. Вознюк, П.В. Саварин Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій АВТОМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗВО ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ LMS MOODLE
В.В. Осадчий, О.С. Назарова, М.О. Олєйніков Моделювання та оптимізація систем управління СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ДВОМАСОВИМ ПОЗИЦІЙНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
Мельник Я.Ю., Сікорський Я.С., Стасюк Д.А., Маркіна Л.М. Моделювання та оптимізація систем управління ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧАХ
В.В. Лишук, М.М. Євсюк Моделювання та оптимізація систем управління МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
О.А. Ткаченко, Г.В. Веселовська Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ЗА РАХУНОК АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА
Д.А. Стасюк, Л.Ю. Федік Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва БІЗНЕС-ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ У СЕРЕДОВИЩІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 1С
Поляк А.Р., Решетило О.М. Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва ПРОГРАМНО–АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС КЕРУВАННЯ КУТОМ НАХИЛУ СОНЯЧНОЇ ПАНЕЛІ
Д. В. Кукурік, В. О.Сацик, О.О. Смолянкін Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва ПРОГРАМНО АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДК-1 ВИМІРЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ҐРУНТУ ТА ПЕРЕДАЧІ ЇХ НА ВІДДАЛЕНИЙ СЕРВЕР
М.І. Колендюк, В.М. Козел Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ЯК ЗАСІБ АТАКИ НА КОМП’ЮТЕРНУ МЕРЕЖУ
О.В.Іванчук, В.М.Козел, Є.А. Дроздова Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД IоT ПРИСТРОЇВ
Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський, Ю.В. Коваль, І.М. Трохимчук Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ
В.В. Завгородній, Ф.М. Цивільський, Є.А.Дроздова Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ НАВЧАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОТЕЗОМ
Т.Н. Гальчук, М.В. Мискевич Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ
І.А. Верхогляд, О.В.Соколова Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ CRM - СИСТЕМИ
Показано сторінок з
К-ть записів на сторінку