М. М. Захарова
Глибинне навчання для автоматизованого виявлення об’єктів на аерофотознімках
Реферат
Мета роботи – запропонувати методи глибинного навчання для виявлення кокосових дерев на аерофотознімках. Дослідження було проведено у фреймворку TensorFlow. Класифікація проводилась з використанням моделі згорткової нейронної мережі, отриманої за допомогою алгоритмів трансферного навчання шляхом перенавчання попередньо тренованої моделі Inception V3. Набір зображень для виявлення був зібраний за допомогою методу ковзаючого вікна з аерофотознімку ділянки плантації кокосових дерев. Для збору даних для класифікації були проведені експерименти з різною кількістю навчальних зразків та різними методами ковзаючого вікна. Дослідження показали, що методи глибинного навчання можуть бути перспективними для виявлення та підрахунку кокосових дерев. Ключові слова: глибинне навчання, виявлення об’єктів, кокосові дерева, згорткова нейронна мережа (ЗНМ), трансферне навчання, попередньо тренована модель, фреймворк TensorFlow, ковзаюче вікно, перекриття.

УДК 004.85
M. Zakharova
Zaporizhzhia National Technical University
Zaporizhzhia, Ukraine
E-mail:

DEEP LEARNING FOR AUTOMATED OBJECT DETECTION IN AERIAL IMAGERY

M. Zakharova. Deep Learning for Automated Object Detection in Aerial Imagery. The goal of the work is to propose deep learning techniques for coconut trees detection in aerial imagery. The research was made in the TensorFlow framework. The classification was conducted using convolution neural network model obtained through transfer learning algorithms by retraining the pre-trained Inception V3 model. The image dataset for detection was collected through the sliding window technique from the aerial image of the coconut trees plantation area. The experiments with a different amount of training samples and different sliding window techniques were performed to collect the data for the classification. The research work showed deep learning techniques might appear to be promising for the coconut trees detection and counting.


Keywords: deep learning, object detection, coconut trees, convolution neural network (CNN), transfer learning, pre-trained model, TensorFlow framework, sliding window, overlapping.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (2_Захарова_М.pdf)Повний текст роботи363 kB