Актуальні проблеми автоматизації та управління

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів

 Назва конференції: англійською – Actual problems of automation and control
українською – Актуальні проблеми автоматизації та управління
польською – Aktualne problemy automatyki i sterowania
 Галузь науки: автоматика та управління
 Проблематика: висвітлення теоретичних і практичних питань розвитку автоматизованого управління у сфері освіти, науки та виробництва; моделювання та оптимізації систем управління; підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій
 Цільова аудиторія: науковці, викладачі ВНЗ, докторанти,  аспіранти, слухачі магістратури, студенти та представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, які мають відношення до тематики конференції
 Мови конференції: українська, англійська, польська
 Періодичність:  1 раз на рік
Видання: електронне (pdf)
 Web-site :  http://av.lntu.edu.ua
 Адреса:  Луцький НТУ, кафедра АКІТ, вул. Потебні, 56, м. Луцьк, 43018, Україна,
т. (0332) 26-14-09
 Е-mail: