ОРГАНІЗАТОРИ

Луцький національний технічний університет, Луцьк (Україна)

Кафедра автоматизації та комп’ютерно- інтегрованих технологій

Вінницький національний технічний університет, Вінниця (Україна)

Кафедра автоматизації та інтелектуальних систем

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль (Україна)

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ (Україна)

Факультет інженерних систем та екології

Люблінська Політехніка, Люблін (Польща)

Інститут електроніки та інформаційних технологій

Сальвадорський університет, Сальвадор (Бразилія)

Школа архітектури, інженерії та інформаційних технологій

Центр досліджень з моделювання проектів та процесів інженерії та інформаційних технологій

Політехнічний інститут Браганса, Браганса (Португалія)

Центр дослідження цифрових технологій та інтелектуальної робототехніки (CeDRI)

Кафедра механічних технологій

Таразський державний університет, Тараз (Казахстан)

Кафедра хімії і хімічних технологій

ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

І. ВАХОВИЧ – д.е.н., професор, ректор Луцького національного технічного університету (Україна)

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

О. БІСІКАЛО – д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних систем Вінницького національного технічного університету(Україна)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

А. МИКИТИШИНк.т.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологійТернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Україна)

Б. ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ – д.т.н., професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету (Україна)

О.ПРИЙМАК – д.т.н., професор, декан факультету інженерних систем та екології Київського національного університету будівництва і архітектури (Україна)

В. ЛОТИШ – к.т.н., доцент, інженер з машинного навчання Wesub S.A., Варшава (Польща)

PAWEL KOMADA – доктор інженерії, заступник директора інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки (Польща)

LEILA M.A. CAMPOSінженер-хімік школи архітектури, інженерії та інформаційних технологійСальвадорського університету (Бразилія)

MARIANA L. MURARIпрофесор центру досліджень з моделювання проектів та процесів інженерії та інформаційних технологійСальвадорського університету (Бразилія)

LUÍS FRÖLÉN RIBEIRO – координатор професор кафедри механічних технологій Політехнічного інституту Браганса(Португалія)

PAULO LEITAOкоординатор професор Політехнічного інституту Браганса; Координатор Центру дослідження цифрових технологій та інтелектуальної робототехніки (CeDRI) Політехнічного інституту Браганса(Португалія)

Б. МАСАЛИМОВА – к.х.н., завідувач кафедри хімії і хімічних технологій Таразського державного університету (Казахстан)

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Р. ГРУДЕЦЬКИЙпроректор з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації Луцького національного технічного університету

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

Ю. ЛАПЧЕНКО– к.т.н., доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

І. КОНДІУС – к.е.н., доцент, декан факультету комп’ютерних та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету

Л. ГУМЕНЮК – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

П. ГУМЕНЮК – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

О. РЕШЕТИЛО – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету