S.Romanov
The importance of automated testing of Android applications
Abstract
In this work, the goal of using automated testing during testing of mobile applications of the latest generation will be established. During the work, the comparison of automated testing with manual testing will also be conducted and the importance of using the MonkeyRunner tool when testing mobile applications will be revealed. Keywords: Test automation, automated testing tools, android applications, the significance of testing, MonkeyRunner, Android SDK.
С.М. Романов
Значимость автоматизированного тестирования Android приложений
Реферат
В данной работе будет установлена целеообразность использования автоматизированного тестировании во время тестирования мобильных приложений последнего поколения. Во время выполнения работы также будет проводиться сравнение автоматизированного тестирования с ручным тестированием и будет выявлена значимость использования инструмента МонкеиРуннер при тестировании мобильных приложений. Ключевые слова: Автоматизация тестирования, инструменты автоматизированного тестирования, андроид приложения, значимость тестирования, МонкеиРуннер, Android SDK.

УДК 005.6
С.М. Романов
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
E-mail:

ЗНАЧИМІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ANDROID ДОДАТКІВ

У даній роботі буде встановлена доцільність використання автоматизованого тестуванні під час тестування мобільних додатків останнього покоління. Під час виконання роботи також буде проводитися порівняння автоматизованого тестування з ручним тестуванням і буде виявлена значимість використання інструменту MonkeyRunner при тестуванні мобільних додатків. Тестування мобільних додатків буде проводитися для простих і складних випадків.

Ключові слова: Автоматизація тестування, інструменти автоматизованого тестування, Android додатка, значимість тестування, MonkeyRunner, Android SDK.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (3_Романов_С.pdf)Повний текст роботи299 kB