A. M. Orobinsky, N. S. Kurin
Automated monitoring and management of technical state standard of electrical components
Abstract
The mathematical model of the technical life of the power transformer of power supply systems based on thermal processes, which allows to evaluate the actual worn resource of the power transformer at any stage of operation. The structure and operating principle of the device, allowing to carry out diagnostics and monitoring of the technical condition of the transformer within the concept of operation management of electrical equipment according to actual technical condition. Keywords: monitoring, diagnostics, power supply system, power transformer, mathematical model, thermal processes, insulation degradation, technical resource.
А. М. Orobinsky, С. М. Курін
Автоматизований контроль і управління технічними державний стандарт електричних компонентів
Реферат
Математична модель технічного ресурсу силових трансформаторів систем електропостачання на основі теплових процесів, який дозволяє оцінити фактичний знос ресурсу силового трансформатора на будь-якому етапі експлуатації. Структура та принцип дії пристрою, що дозволяють проводити діагностику та моніторинг технічного стану трансформаторного в рамках концепції управління експлуатації електротехнічного обладнання за фактичним технічним станом. Ключові слова: моніторинг, діагностика, системи живлення, силовий трансформатор, математична модель, теплові процеси, деградація ізоляції, технічний ресурс.

УДК 621.3
А.М. Оробинский, Н.С. Курин
Военная академия РВСН им. Петра Великого(филиал в г. Серпухов, Московской области, Россия)
E-mail:

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Представлена математическая модель технического ресурса силового трансформатора систем электроснабжения на основе тепловых процессов, которая позволяет оценить фактический сработанный ресурс силового трансформатора на любом этапе эксплуатации. Предложена структура и принцип действия устройства, позволяющего осуществлять диагностику и мониторинг технического состояния трансформатора в рамках концепции управления эксплуатацией электрооборудования по фактическому техническому состоянию.


Ключевые слова: мониторинг, диагностика, система электроснабжения, силовой трансформатор, математическая модель, тепловые процессы, износ изоляции, технический ресурс.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (5_Оробинский_АМ_Курин_НС.pdf)Повний текст роботи256 kB