K. Gulakova, M. Mormul
Automation of transport logistic
Abstract
In this work through the analysis of functions and aims of modern transport logistic basic problems and facilities of optimization of processes of this industry were considered. For the improvement of present situation of transportations transport programs over, that help to optimize loading of transport, process an order, control a run and cut down expenses on transportation, were brought. On the example of TMS (Transport Management System) and FMS (Fleet Management System) the newest technologies from a management a transport enterprise and events are considered in relation to the improvement of situation of logistic in the field of transport. Keywords: logistic, TMS, FMS, transportation companies, transportation management system, fleet management software.
Е.И. Гулакова, М.Ф. Мормуль
Автоматизация транспортной логистики
Реферат
В данной работе через анализ функций и целей современной транспортной логистики были рассмотрены основные проблемы и средства оптимизации процессов этой отрасли. Для улучшения нынешней ситуации перевозок были приведены транспортные программы, которые помогают оптимизировать загрузку транспорта, обрабатывать заказ, контролировать пробег и сокращать расходы на перевозку. На примере TMS (Transport Management System) и FMS (Fleet Management System) рассмотрены новейшие технологии из управления транспортным предприятием и мероприятия относительно улучшения ситуации логистики в сфере транспортной. Ключевые слова: логистика, TMS, FMS, транспортные компании, система управления транспортировкой, программное обеспечение для управления автопарком.

УДК 656.1
К.І. Гулакова, М.Ф. Мормуль
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
E-mail:

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ


В даній роботі через аналіз функцій і цілей сучасної транспортної логістики було розглянуто основні проблеми та засоби оптимізації процесів цієї галузі. Для покращення нинішньої ситуації перевезень були наведені транспортні програми, які допомагають оптимізувати завантаження транспорту, обробляти замовлення, контролювати пробіг і скорочувати витрати на перевезення. На прикладі TMS (Transport Management System) та FMS (Fleet Management System) розглянуто новітні технології з управління транспортним підприємством і заходи щодо покращення ситуації логістики у транспортній сфері.


Ключові слова: логістика, TMS, FMS, транспортні компанії, система управління транспортуванням, програмне забезпечення для управління автопарком.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (4_Gulakova.pdf)Повний текст роботи689 kB